Çobanlı İnşaat Logo ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 Çobanlı İnşaat Logo
FİYAT TEKLİFİ ALIN | BİZE ULAŞIN

İNŞAAT YAPIMI STATİK PROJE KALIP DEMİR BETON MÜHENDİSLİK İNŞAAT PEYZAJI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İMAR, RUHSAT VE İSKAN TEKNİK PERSONEL HİZMETİ TEKNİK DANIŞMANLIK

İMAR DURUM BİLGİSİ, YAPI RUHSATI, İSKAN PROSEDÜRLERİ

Konut ve işyeri inşaatlarında imar durum belgesinden başlayarak, iskana kadar geçecek yüzlerce prosedür ve aşamalar ön bilgi olarak; tablo ve ilgili linkler şeklinde özetle aşağıda verilmiştir.

Belediye sınırları içinde;” inşaat ruhsatı” almadan, yasal olarak bina yapılamamaktadır. Ruhsatsız bina yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine,fenni sorumlusuna yüksek miktarda para cezası da uygulanmaktadır.

Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır.

Aşağıdaki prosedürler için, inşaata başlama aşamanızdan,iskan alma aşamanıza kadar geçecek her aşamada firmamız size yardımcı olacaktır.Yüksek yapılar,tarihi eserler ve sanayii yapıları için yapım prosedürleri farklıdır,lütfen yapı ruhsatı alacağınız ilgili
kuruma/kurumlara yada firmamıza sorunuz…

İNŞAAT YAPI RUHSATI NEDEN ALINMALIDIR? 

Belediye sınırları içinde;” inşaat ruhsatı” almadan,yasal olarak bina yapılamamaktadır. Ruhsatsız bina yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine,fenni sorumlusuna yüksek miktarda para cezası da uygulanmaktadır.

Yapı ruhsatının sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır. 

 
ANA  BAŞLIKLAR  ALTINDA  KONUT /  İŞYERİ,  İNŞAATI  YAPIM  PROSEDÜRLERİ HK BİLGİ
 
1-İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI (SIRASIYLA)
Kadastro'dan  çap alınması
Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.
Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye'ye  imar durum belgesi müracaatı
Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye   müracaatı  gerekmektedir.
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
2-PROJE ÖNCESİ  BELGE AŞAMALARI  (SIRASIYLA)
İlgili belediye'den  imar istikamet rölevesi alınması
Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri  gibi
Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi, 
İfraz veya tevhid yapılmışsa;  İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması
Zemin etüdü  yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
3- PROJE  AŞAMALARI  (SIRASIYLA)
Mimari proje (Yetkin,Mimar)
Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)
Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeo fisik müh ile birlikte)
Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)
Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)
Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)
Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
4-İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI  AŞAMALARI
İnşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden sözleşme
İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
Projelerin yapı denetime teslim edilmesi
Yapı denetimle ilgili ödemeler
Otopark bedellerinin yatırılması
İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması
inşaat ,yapım ruhsatı alınması
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
5-YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI  (SIRASIYLA)
SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması
SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması
Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi
Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı
Yıkım ve kazı ruhsatı alınması
Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması
Yıkım ve kazı ruhsat harçları
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
6-İNŞAAT SÜRECİNDEKİ  AŞAMALAR  (SIRASIYLA)
Elektrik iş yeri dosyası açtrılması
Şantiye  pano  projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması
Şantiye panosu hazırlatılması
Şantiye panosunun inşaat yerine montajı
Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması
Şantiye panosu için eletrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi
Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması
Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması
Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması
Belediye'den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Şantiye elektriği kazısı yapılması
Şantiye elektriği için  yer altı kablosu alınması ve döşenmesi
Şantiye elektriği kazısı kapatılması
Şantiye panosununa  elektrik idaresince elektrik bağlanması
Şantiye elektriğinin açılması
Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat
Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)
Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den;şantiye  su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Şantiye suyu için kazı  yapılması
Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması
Şantiye suyu kazısı  kapatılması
Şantiye suyu açılması
Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)
Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi
Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması
Doğalgaz yetkili  iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması
Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi
Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması
Doğalgaz idaresince doğalgaz  kutu yerinin tespiti yaptırılması
Belediye'den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması
Doğalgaz idaresine kutu koydurulması
Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Telekom kazısı yapılması
Telekom kutu bağlantısı yaptırılması
Telekom kazısı kapatılması
Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması
Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları
Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye  ibrazı
Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı alınması
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
7-İNŞAAT YAPIM  AŞAMALARI
Tüm bina kaba inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm  ince  inşaat kalemleri'nin  projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
8- İSKAN  AŞAMALARI   (SIRASIYLA)
Temel vizesinin  yapılmış olması
Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri
Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması
Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için)
Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi
Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması
Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)
Yangın söndürme ekipmanlarının alınması
Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı
İtfaiye yangın harçlarının yatırılması
Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması
Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması
İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler
Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu ve buna ait işlemler
SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması
Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler
Elektrik sayaçlarının alınması
Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması
Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması
İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması
Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu
Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması
Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi
Elektrik idaresi ön aboneliği olunması
Elektriğin açılması
İtfaiye yangın  kontrolu  ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler
Cephe onayı, cephenin belediye  komisyonunca  onaylanması
Bina tanıtım  tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine  takılması
Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması
Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması
İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu
İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi
Yapı kullanma izin belgesi  harçlarının  vergi dairesine yatırılması
Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması
Doğalgaz yetkili  iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması
Doğalgaz yetkili  iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması
D.Yetkili  iç tesisatçıdan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi
Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması
Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması
Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi
Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması
Doğalgazın açılması
Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)
Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi
Kanalizasyon  idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Kanalizasyon kazısı yapılması
Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması
Kanalizasyon kazısının kapatılması
Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması
Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi
Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi,
Mesken aboneliği için evraklar;nüfus müdürlüğünden inşaat ve ev ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)
Sular idaresinin yerinde kontrolu
Su sayaçlarını  takılması
Suyun kullanıma açılması
Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi
Varsa,bu aşamalara ait  diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 

İMAR DURUM BELGESİ NEDİR?

imar durumu belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında şu ana bilgileri içermektedir.

 • İnşaat yapılıp yapılamayacağını,
 • Arsanızın yandaki parsellerle şuu’lu olup olmadığını,
 • TAKS taban alan katsayısını ( Binanızın arsaya oturum m2 ‘sini)
 • KAKS kat alan kat sayısını(Binanızın yapılabilir toplam m2 ‘sini)
 • Arsanızın bitişik yada ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerinizi
 • Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,
 • Arsanızda yola terk olup olmadığını,
 • Arsanıza tevhit *(Birleştirme) gerekip gerekmediğini,
 • Arsanızda ifraz ** (ayırma) gerekip gerekmediğini,
 • Maksimum (h) bina yüksekliğinizi
 • Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)
 • Arsanızın eni, boyunu
 • Su basman yüksekliğinizi belirtmektedir.

*İfraz (Ayırma): tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

**Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

İMAR DURUM BELGESİ NASIL ALINIR?

Bazı arsaların imar bilgi durumu, belediyelerin internetteki imar bilgi durumu arama motorlarında gözükmektedir.Tapudaki,Ada,Pafta,Parsel bilgilerinizi bize ilettiğinizde firmamız size yardımcı olacaktır.İnternette arsanızın imar durumu gözükmüyorsa; ve İmar durumu belgeniz (imar bilgi formunuz) yoksa ve bu belgeyi kendiniz almak isterseniz, Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne (Örneğin; Bakırköy, Kadıköy,Üsküdar Bodrum,Datça, Beşiktaş gibi) gidip, standart imar durumu belgesi dilekçesini’ doldurunca yada bir dilekçeyle müracaat ettiğinizde, "imar bilgi durumu” belgesini alabilmektesiniz.

İmar Durumu tanzimi şartları bazı belediyeler için; tapu fotokopisi, imar durumu belgesi harcı/bedeli yatırmak yeterli olmakla birlikte istenilen belgeler, her belediye için değişmektedir.İstanbul,ilçe belediye imar müdürlükleri genel olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Dilekçe, Tapu (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi birlikte), Çap (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak içim fotokopisi ile birlikte, son 1 yıl içinde alınmış), müracaatçı vekil ise vekaletname,Ayrıca ;Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf , Koruma Kurulu Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

Aşağıda ilgili belediyeye yazacağınız, örnek, imar durumu belgesi(imar bilgi formu) dilekçesi örneği bulunmaktadır

 

ÖRNEK, İMAR DURUMU BELGESİ(İMAR BİLGİ FORMU) DİLEKÇESİ

 

………………….. BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..……/ İSTANBUL

 
 

…………………. ilçesi; ........................... Mahallesi;      ....... pafta ;       ....... ada;      ......... parsel sayılı yere  ait  imar durumunun düzenlenerek, ” imar durum belgesi” nin tarafıma verilmesini bilgilerinize saygılarımla arz ederim

 

Adres :
…………………………………………...
………………………………………..….
…………………………Şehir:…………..

Telefon:………………………………

 

Tarih

Adı Soyadı
İmza

Ekleri
Ek.1. Tapu (aslı) 
Ek.2. Çap   (aslı) 
Ek.3. Vekaletname(aslı) 

 

İLGİLİ LİNKLERDEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

istanbul imar yönetmeliği için lütfen aşağıdaki linke tiklayınız
http://www.sislibelediyesi.com/yeni/dokumanlar/doc/imaryonetmelik.pdf

imar durum belgesi için;lütfen aşağıdaki linke tiklayınız
http://www.istanbul.gov.tr/?pid=17&id=111

İnşaat ruhsatı alma prosedürü için;lütfen aşağıdaki linke tiklayınız
http://www.sislibelediyesi.com/yeni/dokumanlar/t1.asp?PageName=dokumanAyr&ID=11

 
ANASAYFA SİTE HARİTASI - GİZLİLİK POLİTİKASI - KULLANIM KOŞULLARI - İNSAN KAYNAKLARI - TASARIM